Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) Malatya’lı kadın futbolculara toplumsal cinsiyet eşitliği ve sporcu beslenmesi eğitimleri verdi.

malatya3

Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Projesi Hibe Programı kapsamında desteklenen Haydi Kızlar Futbola Projesinin bir parçası olarak Malatya Bayanlar Futbol Kulübü oyuncularına KASFAD’dan Pınar Öztürk ve Canan Koca tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi verildi. Eğitimde toplumsal cinsiyet rolleri, kalıp yargılar, eşitsiz ve ayrımcı uygulamalar hakkında farkındalık eğitimi verilirken spor ortamında özgü konular ele alındı. Eğitimin bir parçası olarak Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden Tuğa Nilay Güngör tarafından verilen Sporcu Beslenmesi seminerinde sağlıklı beslenmenin performans üzerinde etkileri, sporcuların antrenman öncesi ve sonrası beslenmelerinde dikkat edilmesi gereken konulara yer verildi. Kulüp başkanı Deniz Doğan Çelebi ve dostlarının ve Gülsüm antrenörün büyük fedakârlıklarının dışında maddi manevi hiçbir destekleri olmayanMalatya’lı kadın futbolcular gerek toplumsal gerek kurumsal zorluklara rağmen futbolda bizde varız diyorlar. Çünkü, oyuncu Hazal’ın dediği gibi onlar için AŞK altı kelimeli: FUTBOL.

 

malatya4 malatya5

 

KASFAD’ın İlk Bülteni Yayında…

Derneğimizin ilk bültenini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üyelerimizin katkılarıyla içeriğini hazırladığımız bültenimize aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KASFAD- Bülten 1- 2013

KASFAD RAPORUNU OKUMAK İÇİN TIKLAYIN!

Bu rapor, Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) tarafından hazırlanmıştır. KASFAD Türkiye’de kadınların ve kız çocuklarının aktif yaşamın bütün avantajlarından yararlanabilmeleri için güvenilir ve destekleyici bir ortamda spor ve fiziksel aktivite fırsatlarının sunulmasını sağlamak için çalışmalar yürütmektedir. KASFAD, kadınların ve kız çocukların spora ve fiziksel aktiviteye katılımının temel bir insan hakkı olduğunu düşünmekte ve çalışmalarını hak temelli anlayış üzerine kurmaktadır.

            Ülkemizde kız çocuklarının düzenli fiziksel aktiviteye katılım alışkanlığını kazanarak sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olabilmelerinde hepimize düşen görevler var. Spor ve fiziksel aktivitenin bütün kadınlar ve kız çocukları için erişilebilir olduğu bir toplumun oluşturulması için hep birlikte çalışmamız gerektiğne inanıyoruz. Bu doğrultuda, raporun, ülkemizde kız çocuklarının spor ve fiziksel aktiviteye katılımlarını arttırmak hedefiyle gerçekleştirilecek makro ve mikro düzeyde geliştirilecek politikalara ve uygulamalara rehberlik etmesini umuyoruz.

“Herhangi bir amaç -serbest zaman, sağlık ve üst düzey performans- için spora katılımda eşit fırsatlara sahip olmak, ırkı, rengi, dili, dini, mezhebi, cinsel yönelimi, yaşı, evlilik durumu, engelli olma durumu, politik inancı ya da üyeliği, milleti ya da sosyal kökeni ne olursa   olsun her kadının hakkıdır.”

KASFAD raporu

Kadınların spor ve fiziksel aktiviteye katılımı bir haktır

Kadınların spor ve fiziksel aktiviteye katılımı bir haktır


Sağlıklı bir yaşam tarzının vazgeçilemez bileşenlerinden biri olan spor ve fiziksel aktiviteye katılım temel bir insan hakkıdır (UNESCO, 1978). Dünyada büyük bir çoğunluk, çeşitli nedenlere bağlı olarak spor ve fiziksel aktiviteye katılım hakkından yoksundur. Sağlığın önemli tehditlerinden birinin hareketsiz yaşam olduğu artık biliniyor. Bilinen bir diğer gerçek ise, dünyada ve ülkemizde kadınların erkeklere kıyasla daha hareketsiz bir yaşama sahip oldukları ve hareketsizliğe bağlı sorunların kadınların sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştığıdır.

Spor ve fiziksel aktiviteye katılım hem fizyolojik hem psikolojik açıdan sağlıklı bir yaşamın koşuludur. Düzenli olarak fiziksel aktiviteye katılım hareketsizliğin neden olduğu kalp damar hastalıklarının, diyabet, kemik erimesi, hipertansiyon ve şişmanlık gibi rahatsızlıkların gelişmesini ve ilerlemesini engellediği, kaygı ve depresyonun azalmasında, kendine saygının ve güvenin artmasında önemli rol oynadığı bilinmektedir. Maalesef kadınlar ve kız çocuklarının büyük çoğunluğu fiziksel aktivitenin bu olumlu katkılarından yeterince yararlanamamaktadır. Bunun nedeni kadınların toplumsal yaşamda çok fazla engelle karşı karşıya kalmalarıdır: kadınların ve kız çocuklarının ilgi ve ihtiyaçlarına uygun hazırlanmayan spor programları, toplumsal cinsiyet rolleri, ev içi sorumluluklar, çocuk bakımı, ulaşım zorlukları, zaman yokluğu, güvenlik sorunları, yetersiz tesisler, sosyal destek yokluğu ve özellikle de yoksulluk.

Araştırmalar sporun her konumunda (sporcu, antrenör, hakem ve yönetici) ve her düzeyinde (rekreasyonel ve profesyonel) kadınlar ve erkekler arasında ciddi bir cinsiyet uçurumunun olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte özellikle yoksul kadınlar ve engelli kadınlar özel konumlarından ve toplumsal statülerinden/sorunlarından ötürü spor ve fiziksel aktivite alanındaki cinsiyet eşitsizliğine iki kat maruz kalmaktadır.

Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) olarak diyoruz ki “Herhangi bir amaç -serbest zaman, sağlık ve üst düzey performans- için spor ve fiziksel aktiviteye katılımda eşit fırsatlara sahip olmak, ırkı, rengi, dili, dini, mezhebi, cinsel yönelimi, yaşı, medeni durumu, engelli olması, politik görüşü ve sosyal kökeni ne olursa olsun her kadının hakkıdır”. Bütün kadınların ve kız çocukların bu haktan yararlanabilmelerinin koşullarını sağlayacak politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla KASFAD’’ın kuruluşunu gerçekleştirdik.
KASFAD olarak; kadınların ve kız çocuklarının spor ve fiziksel aktiviteye katılımlarının desteklenmesine yönelik politikaların oluşturulması için geliştireceğimiz akademik ve sosyal projeler aracılığıyla ülkenin her kesimi ve bölgesinde kadınları ve kız çocukları spor ve fiziksel aktiviteye yönlendirecek alt yapıların oluşmasında söz sahibi olan özel sektör ve devlet kurumlarıyla bağlantıları ve koordinasyonu sağlamayı; sporda başarılı olmuş kadınları toplumla kaynaştırarak, kız çocuklarına ve kadınlara spor ve fiziksel aktiviteye katılımın yararlarını anlatarak onları bilinçlendirmeyi; kadınların spor alanında lider ve karar verici olma potansiyellerini oluşturmayı; medyayı sporda cinsiyet eşitliği konusunda daha bilinçli yayın yapması için teşvik etmeyi amaçlamaktayız.
KASFAD olarak; bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için çalışmalarımızı başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyor, ülkemizde kadınların ve kız çocuklarının spor ve fiziksel aktiviteye katılımlarını gündemine alan kurumları ve bireyleri birlikte çalışmaya davet ediyoruz.


Not: 2012 yılı, Türkiye’de kadın sporu için önemli bir tarihtir. 2012 Londra Olimpiyatlarına tarihinin en yüksek kadın sporcusu sayısıyla katılan Türkiye kafilesindeki bütün kadın sporculara, Olimpiyat şampiyonu olan Aslı Çakır Alptekin, Olimpiyat gümüş madalyası alan Gamze Bulut ve Nur Tatar’a bizlere verdikleri ilham ve cesaret için teşekkür ederiz.

Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD), Yönetim Kurulu

KASFAD Hakkında

Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği Hakkında

Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) 2012 yılında bağımsız bir sivil toplum kurumu olarak kurulmuştur. Amacımız ülkemizde spor ve fiziksel aktiviteye katılımın kadınların ve kız çocukların günlük yaşamlarının bir parçası olması için onların güvenilir ve eşitlikçi bir ortamda spor ve fiziksel aktiviteye katılımlarının koşullarının oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Bu amacımızı gerçekleştirebilmek için;

  • Kadınların ve kız çocuklarının spor ve fiziksel aktiviteye katılımda yaşadıkları sorunları ve olası çözümleri araştırmak,
  • Spor ve fiziksel aktivitenin tüm alanlarında ve düzeylerinde kadınların ve kız çocuklarının katılımı ile ilgili araştırmalar yapmak,
  • Kadınların ve kız çocuklarının spor ve fiziksel aktiviteye katılımını destekleyecek yayın ve araçlar hazırlamak,
  • Kadınların ve kız çocuklarının spor ve fiziksel aktiviteye katılımı konusunda ulusal ve uluslararası eğitim programları geliştirmek ve uygulamak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeylerdeki spor ve fiziksel aktivite alanındaki karar mekanizmalarını etkilemek,
  • Spor ve fiziksel aktivitenin tüm alanlarında ve düzeylerinde kadınların ve kız çocuklarının çıkarlarını korumak,
  • Türkiye’de ve dünyada spor ve fiziksel aktivite konusunda çalışan sivil toplum örgütleri arasında etkin dayanışma ağları kurulmasına katkıda bulunmak konularında çalışmalar yürütüyoruz.